Απαλλαγή

 

Η απαλλαγή είναι το χρηματικό ποσό που αναγράφεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δίπλα από κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση ατυχήματος το ποσό της αποζημίωσης που δίνεται από την ασφαλιστική εταιρία, αφαιρείται το ποσό της απαλλαγής.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και ζημίας 1000 ευρώ, αν η απαλλαγή για το συγκεκριμένο κίνδυνο ήταν 200 ευρώ τότε η ασφαλιστική εταιρία θα δώσει αποζημίωση 800 ευρώ.

Tags: , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply