Τι κάνω με την ασφάλεια όταν γίνεται μεταβίβαση αυτοκινήτου

 

Ασφάλεια και μεταβίβαση αυτοκινήτουΑν θέλετε να μεταβιβάσετε ή να μεταφέρετε την κυριότητα του αυτοκινήτου σας, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια κίνηση σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας.

Τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία της μεταβίβασης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παύει να ισχύει και ο ασφαλιστής σας οφείλει να σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στους εναπομείναντες μήνες ασφάλισης. Για να γίνει ωστόσο αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστή σας για τη μεταβίβαση.

Τέλος αν μετά τη μεταβίβαση γίνει μια νέα ασφάλεια αυτοκινήτου, τότε η παλιά ασφάλιση παύει να ισχύει, οπότε σε περίπτωση ζημίας τρίτων ο μοναδικός υπεύθυνος είναι ο νέος ασφαλισμένος.

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply