Ασφάλιση

 

Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση και η μεταφορά τυχαίων ή απρόβλεπτων κινδύνων σε ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες συμφωνούν έναντι ενός ασφαλίστρου να αποζημιώσουν τον ασφαλισμένο για ζημιές ή υπηρεσίες που συνδέονται με τον κίνδυνο.

Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply