Ασφάλισμα

 

Ασφάλισμα είναι το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία στον ασφαλισμένο και αφορά αποζημίωση για κάποιο ασφαλιστικό κίνδυνο για τον οποίο είχε ασφαλιστεί.

Tags: , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply