Ασφαλιζόμενο Ποσό

 

Ασφαλιζόμενο ποσό ή αλλιώς Ανώτατο όριο ευθύνης, είναι το ανώτατο χρηματικό ποσό για το οποίο ευθύνεται η ασφαλιστική εταιρία, για κάθε κίνδυνο που καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Tags: , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply