Λήπτης ή συμβαλλόμενος της ασφάλισης

 

Λήπτης ή συμβαλλόμενος της ασφάλισης είναι το άτομο το οποίο έχει συμφωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία και πληρώνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για λογαριασμό δικό του ή τρίτου.

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply