Δικαιολογητικά για αντικατάσταση πινακίδων αυτοκινήτου ή μηχανής

 

Δικαιολογητικά για αντικατάσταση πινακίδων αυτοκινήτου ή μηχανήςEαν θέλετε να αντικαταστήσετε τις πινακίδες του αυτοκινήτου ή της μηχανής σας, λόγω απώλειας, φθοράς ή καταστροφής τους θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση.
- για πρώτη αντικατάσταση παράβολο 30€, για 2η ή 3η αντικατάσταση παράβολο 60€.
- τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες πινακίδες.
- σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των πινακίδων, βεβαίωση από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Tags: , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply